Prawo Karne2018-02-21T23:44:00+00:00

Pomoc Prawna – Prawo Karne

Pomoc Prawna

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Karne

 Zgodnie z zasadą „Nullum crimen sine lege scripta” prawo karne to zbiór przepisów szczegółowo opisujących przestępstwa (zbrodnie i występki społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy) oraz grożące za ich popełnienie kary, które – jako zasadniczy środek przymusu – mają chronić przed przestępstwami podstawowych wartości społecznych takich jak życie, zdrowie oraz godność i majątek jednostki.

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 • Spowodowanie wypadku drogowego

 • Spowodowanie kolizji drogowej

 • Oszustwo

 • Paserstwo

 • Fałszowanie dokumentów

 • Poświadczenie nieprawdy

 • Uchylanie się od alimentów

 • Kradzież / kradzież z włamaniem

 • Przestępstwo rozboju

 • Udział w bójce i pobicie

 • Nieumyślne spowodowanie śmierci

 • Nieudzielenie pomocy

 • Udzielanie środka odurzającego

 • Handel i posiadanie narkotyków lub/i substancjami zakazanymi

 • Znęcanie się nad osobą najbliższą

adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Karne

 Zgodnie z zasadą „Nullum crimen sine lege scripta” prawo karne to zbiór przepisów szczegółowo opisujących przestępstwa (zbrodnie i występki społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy) oraz grożące za ich popełnienie kary, które – jako zasadniczy środek przymusu – mają chronić przed przestępstwami podstawowych wartości społecznych takich jak życie, zdrowie oraz godność i majątek jednostki.

Prawo karne takimi sprawami zajmuje się kancelaria Andrzeja Zakrzewskiego. prawo karne bez tajeminic.LINK

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 • Spowodowanie wypadku drogowego

 • Spowodowanie kolizji drogowej

 • Oszustwo

 • Paserstwo

 • Fałszowanie dokumentów

 • Poświadczenie nieprawdy

 • Uchylanie się od alimentów

 • Kradzież / kradzież z włamaniem

 • Przestępstwo rozboju

 • Udział w bójce i pobicie

 • Nieumyślne spowodowanie śmierci

 • Nieudzielenie pomocy

 • Udzielanie środka odurzającego

 • Handel i posiadanie narkotyków lub/i substancjami zakazanymi

 • Znęcanie się nad osobą najbliższą

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

 • Obrona podejrzanych o przestępstwo w postępowaniu przygotowawczym

 • Obrona oskarżonych o przestępstwo w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych

 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji i kasacji karnych oraz karnoskarbowych

 • Reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym

 • Obrona w sprawach o wykroczenia

 • Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

 • Porady prawne – (orady z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, zasad orzekania kary, zasad tymczasowego aresztowania, środków zapobiegawczych, postępowania przygotowawczego, praw pokrzywdzonego, praw oskarżonego, wyroku łącznego, prawa karnego wykonawczego – odroczenia wykonania kary, udzielenia przerwy w odbywanej karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia, zawieszenia wykonania kary)

 • Obrona podejrzanych o przestępstwo w postępowaniu przygotowawczym

 • Obrona oskarżonych o przestępstwo w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych

 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji i kasacji karnych oraz karnoskarbowych

 • Reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym

 • Obrona w sprawach o wykroczenia

 • Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

 • Porady prawne – (orady z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, zasad orzekania kary, zasad tymczasowego aresztowania, środków zapobiegawczych, postępowania przygotowawczego, praw pokrzywdzonego, praw oskarżonego, wyroku łącznego, prawa karnego wykonawczego – odroczenia wykonania kary, udzielenia przerwy w odbywanej karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia, zawieszenia wykonania kary)

FORUM KONTAKTOWE

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
ADWOKAT SZCZYTNO KANCELARIA ADWOKACKA SZCZYTNO PRAWNIK SZCZYTNO ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Prawo Budowlane Pismo Procesowe długi rozwód adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów

Szybki kontakt

adwokat -adwokat szczytno - Andrzej-prawnik szczytno- Zakrzewski

© Copyright - | Krzysztof Olkowski | diamonds.records@gmail.com | All Rights Reserved