KRUS i ZUS2018-02-22T10:36:10+00:00

POMOC PRAWNA

POMOC PRAWNA – ZUS / KRUS

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Zus – Krus

 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH oraz KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO to odrębne instytucje, które zostały powołane przez państwo, by realizować zawarte w Dzienniku Ustaw przepisy o ubezpieczeniach społecznych, a co za tym idzie – rozstrzygać o przynależności do konkretnego systemu ubezpieczeń; naliczać składki; przyznawać i wypłacać świadczenia emerytalno-rentowe, chorobowe i wypadkowe.

KRUS i ZUS takimi sprawami zajmuje się kancelaria Andrzeja Zakrzewskiego. KRUS i ZUS bez tajeminic.LINK

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Zus / Krus

 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH oraz KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO to odrębne instytucje, które zostały powołane przez państwo, by realizować zawarte w Dzienniku Ustaw przepisy o ubezpieczeniach społecznych, a co za tym idzie – rozstrzygać o przynależności do konkretnego systemu ubezpieczeń; naliczać składki; przyznawać i wypłacać świadczenia emerytalno-rentowe, chorobowe i wypadkowe.

KRUS i ZUS takimi sprawami zajmuje się kancelaria Andrzeja Zakrzewskiego. KRUS i ZUS bez tajeminic.LINK

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Wysokość oraz sposób naliczania składek

 • Prawo do wcześniejszej emerytury

 • Świadczenia chorobowe

 • Odszkodowania za wypadki przy pracy

 • Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym

 • Prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków funduszy emerytalnych, osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych

 • Rozliczanie oraz prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek

 • Orzecznictwo lekarskie na drodze dochodzenia prawa do świadczeń rentowych i odszkodowawczych

 • Dochodzenie należnych składek – w tym również umorzenia i ulgi

 • Zasiłki macierzyńskie i wychowawcze

 • Ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność rolniczą (KRUS) oraz pozarolniczą (ZUS)

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów
 • Wysokość oraz sposób naliczania składek

 • Prawo do wcześniejszej emerytury

 • Świadczenia chorobowe

 • Odszkodowania za wypadki przy pracy

 • Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym

 • Prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków funduszy emerytalnych, osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych

 • Rozliczanie oraz prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek

 • Orzecznictwo lekarskie na drodze dochodzenia prawa do świadczeń rentowych i odszkodowawczych

 • Dochodzenie należnych składek – w tym również umorzenia i ulgi

 • Zasiłki macierzyńskie i wychowawcze

 • Ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność rolniczą (KRUS) oraz pozarolniczą (ZUS)

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

 • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS / KRUS

 • Formułowanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych należności

 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym

 • Reprezentowanie ubezpieczonego / płatnika składek przed ZUS / KRUS

 • Dochodzenie prawa ubezpieczonego do odszkodowania, zasiłku, wcześniejszej emerytury

 • Rozliczanie składek

 • Sporządzenie dokumentów uzupełniających braki formalne

 • Porady – (prawo do wcześniejszej emerytury; podwójna emerytura; emerytura rolnicza z KRUS; emerytura pracownicza z ZUS; składki opłacane przez przedsiębiorcę; prawo do zasiłków, świadczeń, odszkodowań; wysokość świadczeń; zaległe należności do ZUS / KRUS; odwołania od decyzji ZUS / KRUS)

 • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS / KRUS

 • Formułowanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych należności

 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym

 • Reprezentowanie ubezpieczonego / płatnika składek przed ZUS / KRUS

 • Dochodzenie prawa ubezpieczonego do odszkodowania, zasiłku, wcześniejszej emerytury

 • Rozliczanie składek

 • Sporządzenie dokumentów uzupełniających braki formalne

 • Porady – (prawo do wcześniejszej emerytury; podwójna emerytura; emerytura rolnicza z KRUS; emerytura pracownicza z ZUS; składki opłacane przez przedsiębiorcę; prawo do zasiłków, świadczeń, odszkodowań; wysokość świadczeń; zaległe należności do ZUS / KRUS; odwołania od decyzji ZUS / KRUS)

FORUM KONTAKTOWE

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
ADWOKAT SZCZYTNO KANCELARIA ADWOKACKA SZCZYTNO PRAWNIK SZCZYTNO ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Prawo Budowlane Pismo Procesowe długi rozwód adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów

Szybki kontakt

adwokat -adwokat szczytno - Andrzej-prawnik szczytno- Zakrzewski

© Copyright - | Krzysztof Olkowski | diamonds.records@gmail.com | All Rights Reserved