Prawo Gospodarcze2018-02-22T01:10:15+00:00

Pomoc Prawna – Prawo Gospodarcze

Pomoc Prawna

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Gospodarcze

 Prawo gospodarcze – mając na względzie dobro małych i średnich przedsiębiorców – reguluje stosunki pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi; ustanawia granice ingerencji państwa i prawa w gospodarkę; definiuje pojęcia oraz określa zasady rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej, w tym również rodzaje umów, sposób funkcjonowania spółek i skutki ogłoszenia upadłości.

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Prawo Spółek

 • Prawo Pracy

 • Prawo Bankowe

 • Prawo Przewozowe

 • Prawo Ubezpieczeniowe

 • Prawo Dewizowe

 • Prawo Upadłościowe

 • Prawo o Obrotach Papierów Wartościowych

 • Prawo Informatyczne i Telekomunikacyjne

 • Fuzje przedsiębiorstw

 • Przekształcanie spółek

 • Tworzenie spółek-córek

 • Zakładanie i rejestrację działalności gospodarczej

 • Koncesje i zezwolenia

 • Likwidację spółek i ogłoszenie upadłości

 • Umowy handlowe

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Gospodarcze

 Prawo gospodarcze – mając na względzie dobro małych i średnich przedsiębiorców – reguluje stosunki pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi; ustanawia granice ingerencji państwa i prawa w gospodarkę; definiuje pojęcia oraz określa zasady rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej, w tym również rodzaje umów, sposób funkcjonowania spółek i skutki ogłoszenia upadłości.

Prawo Gospodarcze takimi sprawami zajmuje się kancelaria Andrzeja Zakrzewskiego. Prawo Gospodarcze bez tajeminic.LINK

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Prawo Spółek

 • Prawo Pracy

 • Prawo Bankowe

 • Prawo Przewozowe

 • Prawo Ubezpieczeniowe

 • Prawo Dewizowe

 • Prawo Upadłościowe

 • Prawo o Obrotach Papierów Wartościowych

 • Prawo Informatyczne i Telekomunikacyjne

 • Fuzje przedsiębiorstw

 • Przekształcanie spółek

 • Tworzenie spółek-córek

 • Zakładanie i rejestrację działalności gospodarczej

 • Koncesje i zezwolenia

 • Likwidację spółek i ogłoszenie upadłości

 • Umowy handlowe

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

 • Przygotowywanie umów kupna / sprzedaży / przekształcenia przedsiębiorstwa

 • Sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami

 • Udowadnianie nieuzasadnionego wykorzystania lub nadużycia logo marki

 • Dochodzenie dopuszczenia się nieuczciwej konkurencji

 • Egzekwowanie zobowiązań z umów

 • Sporządzanie statutów i regulaminów

 • Dochodzenie należności

 • Reprezentowanie klienta w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami

 • Przygotowywanie odwołań od decyzji organów podatkowych, celnych i administracyjnych

 • Przeprowadzenie procedur rejestrowych działalności gospodarczej

 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego

 • Pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń

 • Sporządzanie pism procesowych – pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie opinii prawnych

 • Udział w negocjacjach

 • Wsparcie merytoryczne podczas ogłaszania upadłości spółki

 • Porady prawne

 • Przygotowywanie umów kupna / sprzedaży / przekształcenia przedsiębiorstwa

 • Sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami

 • Udowadnianie nieuzasadnionego wykorzystania lub nadużycia logo marki

 • Dochodzenie dopuszczenia się nieuczciwej konkurencji

 • Egzekwowanie zobowiązań z umów

 • Sporządzanie statutów i regulaminów

 • Dochodzenie należności

 • Reprezentowanie klienta w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami

 • Przygotowywanie odwołań od decyzji organów podatkowych, celnych i administracyjnych

 • Przeprowadzenie procedur rejestrowych działalności gospodarczej

 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego

 • Pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwoleń

 • Sporządzanie pism procesowych – pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie opinii prawnych

 • Udział w negocjacjach

 • Wsparcie merytoryczne podczas ogłaszania upadłości spółki

 • Porady prawne

FORUM KONTAKTOWE

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
ADWOKAT SZCZYTNO KANCELARIA ADWOKACKA SZCZYTNO PRAWNIK SZCZYTNO ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Prawo Budowlane Pismo Procesowe długi rozwód adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów

Szybki kontakt

adwokat -adwokat szczytno - Andrzej-prawnik szczytno- Zakrzewski

© Copyright - | Krzysztof Olkowski | diamonds.records@gmail.com | All Rights Reserved