Prawo Pracy2018-02-22T01:28:33+00:00

Pomoc Prawna – Prawo Pracy

Pomoc Prawna

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Pracy

 Prawo pracy bazuje na normach zawartych w Kodeksie Pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach; reguluje stosunki łączące pracownika i pracodawcę, określając prawa i obowiązki obu stron względem siebie; ujednolica warunki zatrudnienia oraz sposoby rozliczania nadgodzin i urlopów; określa zasady zawierania i rozwiązywania umów oraz rozstrzyga spory związane z zerwaniem stosunku pracy.

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 • Rozwiązanie umowy przez pracownika

 • Rozliczenie urlopu

 • Rozliczenie godzin nadliczbowych

 • Dyskryminację pracownika

 • Mobbing

 • Odpowiedzialność materialną pracowników

 • Zwolnienia grupowe

 • Zawieranie umów

 • Przestrzeganie czasu pracy

 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Egzekwowanie zobowiązań z umów (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony)

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Pracy

 Prawo pracy bazuje na normach zawartych w Kodeksie Pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach; reguluje stosunki łączące pracownika i pracodawcę, określając prawa i obowiązki obu stron względem siebie; ujednolica warunki zatrudnienia oraz sposoby rozliczania nadgodzin i urlopów; określa zasady zawierania i rozwiązywania umów oraz rozstrzyga spory związane z zerwaniem stosunku pracy.

Prawo Pracy takimi sprawami zajmuje się kancelaria Andrzeja Zakrzewskiego. Prawo Pracy bez tajeminic.LINK

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

 • Rozwiązanie umowy przez pracownika

 • Rozliczenie urlopu

 • Rozliczenie godzin nadliczbowych

 • Dyskryminację pracownika

 • Mobbing

 • Odpowiedzialność materialną pracowników

 • Zwolnienia grupowe

 • Zawieranie umów

 • Przestrzeganie czasu pracy

 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Egzekwowanie zobowiązań z umów (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony)

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (umów o pracę, umów zleceń, kontraktów managerskich, wypowiedzeń umowy)

 • Reprezentowanie klienta przed organami państwowymi (ZUS, PIP)

 • Dochodzenie zaległych świadczeń i odszkodowań

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie zawiadomień kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy

 • Sporządzenie pozwów o bezprawne lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

 • Sporządzenie pozwów o niewywiązanie się z umowy lub złamanie jej postanowień

 • Sporządzanie pozwów o mobbing, łamanie praw pracowniczych, dyskryminację

 • Sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych

 • Porady prawne – (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt managerski, zatrudnienie obcokrajowca, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, wypadek przy pracy, zwolnienia grupowe, mobbing, prawa pracodawcy, prawa pracownika, wypowiedzenie umowy, odpowiedzialność za powierzone mienie, regulamin pracy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, odprawy, odszkodowania, porady dotyczące postępowania przed sądami cywilnymi, mediacje)

 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (umów o pracę, umów zleceń, kontraktów managerskich, wypowiedzeń umowy)

 • Reprezentowanie klienta przed organami państwowymi (ZUS, PIP)

 • Dochodzenie zaległych świadczeń i odszkodowań

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie zawiadomień kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy

 • Sporządzenie pozwów o bezprawne lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

 • Sporządzenie pozwów o niewywiązanie się z umowy lub złamanie jej postanowień

 • Sporządzanie pozwów o mobbing, łamanie praw pracowniczych, dyskryminację

 • Sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych

 • Porady prawne – (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt managerski, zatrudnienie obcokrajowca, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, wypadek przy pracy, zwolnienia grupowe, mobbing, prawa pracodawcy, prawa pracownika, wypowiedzenie umowy, odpowiedzialność za powierzone mienie, regulamin pracy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, odprawy, odszkodowania, porady dotyczące postępowania przed sądami cywilnymi, mediacje)

FORUM KONTAKTOWE

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
ADWOKAT SZCZYTNO KANCELARIA ADWOKACKA SZCZYTNO PRAWNIK SZCZYTNO ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Prawo Budowlane Pismo Procesowe długi rozwód adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów

Szybki kontakt

adwokat -adwokat szczytno - Andrzej-prawnik szczytno- Zakrzewski

© Copyright - | Krzysztof Olkowski | diamonds.records@gmail.com | All Rights Reserved