Rozwód2018-02-21T22:48:40+00:00

POMOC PRAWNA

Pomoc Prawna – Prawo Rodzinne

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Rodzinne

  Podstawą prawa rodzinnego, zwanego również familijnym, jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, regulujący wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa, władzy rodzicielskiej, adopcji, separacji czy też rozwodu majątkowe i osobiste stosunki w rodzinie oraz obszernie opisujący zasady monogamii, trwałości związku, równorzędności małżonków, dobra dziecka i rodziny, jakimi na co dzień powinni kierować się mąż i żona.

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Ustalanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

 • Ustalanie obowiązku alimentacyjnego

 • Rozwód z orzekaniem o winie

 • Pozbawienie praw rodzicielskich

 • Separacja

 • Unieważnienie małżeństwa z powodu uzależnienia od alkoholu

 • Podział majątku po rozwodzie

 • Ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa

 • Wydziedziczenie dziecka

 • Ubezwłasnowolnienie małżonka

 • Łamanie praw dziecka w rodzinie

 • Adopcja

 • Ustalenie kontaktu z małoletnim

 • Odzyskanie praw rodzicielskich

 • Obniżenie alimentów

 • Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów
Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Prawo Rodzinne

  Podstawą prawa rodzinnego, zwanego również familijnym, jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, regulujący wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa, władzy rodzicielskiej, adopcji, separacji czy też rozwodu majątkowe i osobiste stosunki w rodzinie oraz obszernie opisujący zasady monogamii, trwałości związku, równorzędności małżonków, dobra dziecka i rodziny, jakimi na co dzień powinni kierować się mąż i żona.

Rozwód takimi sprawami zajmuje się kancelaria Andrzeja Zakrzewskiego. Rozwód bez tajeminic.LINK

Egzemplifikacja

Zakres naszego doświadczenia

 • Ustalanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

 • Ustalanie obowiązku alimentacyjnego

 • Rozwód z orzekaniem o winie

 • Pozbawienie praw rodzicielskich

 • Separacja

 • Unieważnienie małżeństwa z powodu uzależnienia od alkoholu

 • Podział majątku po rozwodzie

 • Ustalanie pokrewieństwa i powinowactwa

 • Wydziedziczenie dziecka

 • Ubezwłasnowolnienie małżonka

 • Łamanie praw dziecka w rodzinie

 • Adopcja

 • Ustalenie kontaktu z małoletnim

 • Odzyskanie praw rodzicielskich

 • Obniżenie alimentów

 • Zrzeczenie się praw rodzicielskich

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

Sprawy prowadzi adwokat Andrzej Zakrzewski

 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

 • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego

 • Ustalenie kontaktów z małoletnimi

 • Sporządzenie dokumentacji rozwodoweji

 • Przygotowanie opinii na potrzeby procesu adopcyjnego

 • Sporządzanie wniosków o powołanie biegłych

 • Sporządzenie umowy partnerskiej

 • Sporządzenie intercyzy

 • Przygotowanie pozwu o rozwód lub separację

 • Mediacje między małżonkami

 • Konkubinat i związki partnerskie

 • Sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, apelacje)

 • Sporządzanie pism w toku postępowania

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie opinii prawnych

 • Porady prawne – (podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, kuratela, opieka, władza rodzicielska, adopcja, alimenty, porady dotyczące postępowania przed sądami cywilnymi, mediacji, kosztów i zasad procesu)

 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

 • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego

 • Ustalenie kontaktów z małoletnimi

 • Sporządzenie dokumentacji rozwodoweji

 • Przygotowanie opinii na potrzeby procesu adopcyjnego

 • Sporządzanie wniosków o powołanie biegłych

 • Sporządzenie umowy partnerskiej

 • Sporządzenie intercyzy

 • Przygotowanie pozwu o rozwód lub separację

 • Mediacje między małżonkami

 • Konkubinat i związki partnerskie

 • Sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, apelacje)

 • Sporządzanie pism w toku postępowania

 • Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

 • Sporządzanie opinii prawnych

 • Porady prawne – (podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, ubezwłasnowolnienie, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, kuratela, opieka, władza rodzicielska, adopcja, alimenty, porady dotyczące postępowania przed sądami cywilnymi, mediacji, kosztów i zasad procesu)

FORUM KONTAKTOWE

Prawo Gospodarcze Prawo Budowlane Pismo Procesowe prawnik szczytno, adwokat szczytno porady prawne andrzej zakrzewski prawo pracy prawo administracyjne pomoc prawna szczytno skuteczne działania z zakresu postepowania sądowego oraz przedsądowego doradctwo opinio twórczość sądowa pomoc w zakresie rozwodów prawa karnego w tym posiadanie narkotyków przemoc uszkodzenia ciała jazda po pijaku oszustwo stalking kontakt
ADWOKAT SZCZYTNO KANCELARIA ADWOKACKA SZCZYTNO PRAWNIK SZCZYTNO ANDRZEJ ZAKRZEWSKI
Prawo Budowlane Pismo Procesowe długi rozwód adwokat szczytno andrzej zakrzewski sprawy prowadzone przez mecenasa na terenach warmii i mazur jeśli masz kłopoty, które wymagają szukania frazy prawnik szczytno albo kancelaria prawna szczytno to najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z adwokatem mającym swoją kancelarię w szczytni przy ulicy michała kajki 6 najnowsza oferta obejmuje pomoc dłużnikom czyli wszystkim osobom zadłużonym którzy z jakiegoś powodu ni mogą spłacić swoich długów

Szybki kontakt

adwokat -adwokat szczytno - Andrzej-prawnik szczytno- Zakrzewski

© Copyright - | Krzysztof Olkowski | diamonds.records@gmail.com | All Rights Reserved